Henkilökohtaista viestintää ja huolenpitoa asiakkaista

Apteekki tapaa yksittäistä asiakasta keskimäärin alle tunnin vuoden aikana kivijalassa. Tämä siitä huolimatta, että keskimääräinen asiakas käy apteekissa 13 kertaa vuodessa. Tämä aika ei riitä siihen, että voitaisiin kartoittaa asiakkaan todelliset tarpeet ja antaa niihin yksilöllistä neuvontaa, hoitoa ja palvelua.

Terveydenhuolto koostuu ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja sairausten hoitamisesta. Apteekki on osa terveydenhuoltoa ja lisäresursseja tarvitaan apteekissa entistä enemmän myös ennaltaehkäisevään toimintaan. Nykyisessä toimintaympäristössä tämä on suuri haaste, kun resursseja ei ole riittävästi.

Tätä haastetta Digiapteekki pyrkii ratkaisemaan; toisaalta pyritään tarjoamaan asiakkaalle helpompi asiointitapa ja yhteydenpitokanava apteekkiin sekä automaatiolla muistuttamaan asiakasta lääkkeisiin liittyen; toisaalta vapauttamaan apteekin päässä resursseja reseptitoimitusten ruuhkahuippujen vähentämiseen, jotta asiakaskohtaamisiin jää enemmän aikaa.

Digiapteekin avulla apteekki voi myös lähestyä asiakkaita säännöllisesti henkilökohtaisilla viesteillä ja muistutuksilla sekä ajankohtaisilla terveyteen ja apteekin toimintaan liittyvillä asioilla.

Tähän työhön on otettu mukaan myös tekoäly, syväoppiminen ja markkinoinnin automaatio. Digiapteekki osaa pian ehdottaa asiakkaalle lääkkeiden haittavaikutusten perusteella oikeita itsehoitovalmisteita automaattisesti ja osaa jopa ehdottaa kiireettömissä tilauksissa postin kuljetusta – varsinkin, jos tilaajan ja apteekin välillä on sadetta tai muuten huono keli.

Automaatio ja digitalisaatio ovat hyviä työvälineitä ihmisille, mutta eivät korvaa ihmisen välistä kohtaamista. Oikein käytettynä nämä ratkaisut vapauttavat aikaa apteekin henkilöstölle asiakkaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen.